Provozní řád    Operating rules

 

Provozní řád je umístěn v každé z chatek.

A list of operating rules is located in each cottage.

 

V zásadě platí jednoduché pravidlo. Pobyt v tomto malé chatové osadě se řídí zásadami lidské slušnosti a ohleduplnosti, rozumem a Ubytovacím řádem, který je k dispozici v kuchyňce.

In principle, one simple rule is to be followed. The accommodated in this small camp are to follow principles of human politeness and common decency and the Rules of Accommodation that are on display in the kitchenette.

 

V chatkách se nesmí kouřit a přestavovat nábytek.

Smoking in cottages is not allowed. Furniture should stay in place.

 

Na WC se do záchodových mís má vhazovat pouze  t o a l e t n í  papír. Čistička nedokáže rozložit jiný materiál (např. "papírové" kapesníčky, hygienické vložky, apod.).

Only  t o i l e t  paper should be thrown into the toilets bowls. The purification plant cannot decompose any other material (such as "paper" handkerchiefs, sanitary towels, etc.).

 

V kuchyňce nedotahovat přílišnou silou kohoutek teplé vody. Po dotažení musí teplá voda ještě trochu odtékat, po několika vteřinách sama přestane téct. (Jedná se o beztlakový systém).

The hot water tap in the kitchenette should not be turned off excessively. After turning off the tap, there must still be some water leakage which will disappear after several seconds. (pressureless system is used).