Zajímavá místa   Places of Interest

Prachovské skály leží v srdci Českého ráje. Níže jsou evedena jen některá turisticky zajímavá místa.

The Prachov Rocks are considered the heart of the area called the Bohemian Paradise. Below you can see only some of the tourist attractions.

 

 Vlastní Prachovské skály s místy k obcerstveni (např. Turistická chata, Šikmá věž)

The very Prachov Rocks with some places to find refreshment (such as Turistická chata, Šikmá věž)

                   

 

Místa ke koupání (přírodní, městské koupaliště, kryté aqua centrum).

Places to swim at (ponds, open-air swimming pools, indoor aqua center).

   

 Hrady, zříceniny a zámky Českého ráje v blízkosti Prachovských skal.

 Castles, ruins and palaces in the Bohemian Paradise that are close to the Prachov Rocks.

              

 

Zajímavá místa v Jíčíně a bezprostředním okolí.

Tourist attractions in the city of Jicin and its immediate vicinity.